Informacja o Rejestrze Akcjonariuszy TPPD S.A.

INFORMACJA O REJESTRZE AKCJONARIUSZY TPPD S.A. Toruńskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A. z siedzibą w Szczecinku uprzejmie informuje, że w związku z utworzeniem rejestru akcjonariuszy Spółki, prosimy o zgłaszanie się we wszelkich sprawach dotyczących akcji...

12.05.2021 – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd spółki Toruńskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A. z siedzibą w Szczecinku, KRS 0000064168, zwołuje na dzień 12.05.21, godz. 10:00, w Poznaniu, ul. Wołkowyska 32, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.   Porządek obrad: Otwarcie Zgromadzenia. Wybór...