Informacja o Rejestrze Akcjonariuszy TPPD S.A.

INFORMACJA O REJESTRZE AKCJONARIUSZY TPPD S.A. Toruńskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A. z siedzibą w Szczecinku uprzejmie informuje, że w związku z utworzeniem rejestru akcjonariuszy Spółki, prosimy o zgłaszanie się we wszelkich sprawach dotyczących akcji...

31.03.2023 – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd spółki Toruńskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A. z siedzibą w Szczecinku, KRS 0000064168, zwołuje na dzień 31.03.2023, godz. 09:00, w Poznaniu, ul. Wołkowyska 32, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.   Porządek obrad: Otwarcie Zgromadzenia. Wybór...

12.04.2022 – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd spółki Toruńskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A. z siedzibą w Szczecinku, KRS 0000064168, zwołuje na dzień 12.04.2022, godz. 10:00, w Poznaniu, ul. Wołkowyska 32, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór...