Piękne drewno z Borów Tucholskich

Najwyższa jakość naszych produktów.

Najwyższej jakości wyroby i usługi

Wieloletnie doświadczenie w branży tartacznej oraz wysoko wykwalifikowany personel.

26.03.2024 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

mar 1, 2024

Zarząd spółki Toruńskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A. z siedzibą w Szczecinku, KRS 0000064168, zwołuje na dzień 26.03.2024, godz. 09:30, w Poznaniu, ul. Wołkowyska 32, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zatwierdzenie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za okres od 01.10.2022 do 30.09.2023,
  2. przeznaczenia zysku,
  3. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,
  4. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.
  5. powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie Zgromadzenia.