Piękne drewno z Borów Tucholskich

Najwyższa jakość naszych produktów.

Najwyższej jakości wyroby i usługi

Wieloletnie doświadczenie w branży tartacznej oraz wysoko wykwalifikowany personel.

07.07.2022 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

cze 9, 2022

Zarząd spółki Toruńskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A. z siedzibą w Szczecinku, KRS 0000064168, zwołuje na dzień 07.07.2022, godz. 10:00, w Poznaniu, ul. Wołkowyska 32, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zatwierdzenie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
      a) odwołania Tomasza Jańczaka ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej,
      b) powołania Joanny Szremskiej na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie Zgromadzenia.