Piękne drewno z Borów Tucholskich

Najwyższa jakość naszych produktów.

Dowiedz się więcej

Najwyższej jakości wyroby i usługi

Wieloletnie doświadczenie w branży tartacznej oraz wysoko wykwalifikowany personel.

dowiedz się więcej

31.03.2020 – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy


Zarząd spółki Toruńskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A. z siedzibą w Szczecinku, KRS 0000064168, zwołuje na dzień 31.03.20, godz. 09:30, w Poznaniu, ul. Wołkowyska 32, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zatwierdzenie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za okres od 01.10.2018 do 30.09.2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
 12. Wolne wnioski.

Zamknięcie Zgromadzenia.

Toruńskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A.
ul. Waryńskiego 1, 78-400 Szczecinek
NIP: 879 017 23 13  |  REGON: 870326707
Tel. 54 230 21 55  |  Fax.: 54 230 91 59  

Copyright 2016 | TPPD S.A., All rights reserved