Zarząd spółki Toruńskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A. z siedzibą w Szczecinku, KRS 0000064168, zwołuje na dzień 31.03.20, godz. 09:30, w Poznaniu, ul. Wołkowyska 32, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

czytaj dalej